ติดต่อสอบถาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
E-mail: piya.edu@rumail.ru.ac.th
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร เรืองวานิช
E-mail: passakorn@rumail.ru.ac.th
 
สำนักงานสภาคณาจารย์ ม.รามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8883
ประชุมวิชาการ ปอมท.'66
LINE Official Account