กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน

Displaying 1-7 of 1 result.
กิจกรรม กำหนดการ
เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน (ล่วงหน้า)ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2566
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน (ปกติ)ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 (ขยาย)
ส่งกลับผลงานฉบับแก้ไขภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (ขยาย)
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ (ไม่นำเสนอผลงาน)ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566