ลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการ

 

กรณีนำเสนอแบบโปสเตอร์
ผู้นำเสนอสามารถมาติดโปสเตอร์ได้ในวันพุธที่ 22 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. และในวันพฤหัสฯ ที่ 23 พ.ย. ระหว่างเวลา 8.00 - 9.00 น.

กรณีนำเสนอแบบบรรยาย
ผู้นำเสนอต้องเตรียมไฟล์สไลด์ (PPT) และไฟล์สำรอง (PDF) พร้อมโน้ตบุ๊คมาด้วย โดยรวมเวลานำเสนอไม่เกิน 12 นาที