ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมงานประชุมแบบไม่นำเสนอผลงาน

 

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2566 ณ ม.รามคำแหง

1. ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์
https://cufst2023.ru.ac.th/user/registration

 

2. เข้าระบบเพื่อเลือกรูปแบบการเข้าร่วมประชุมแบบไม่นำเสนอผลงาน
https://cufst2023.ru.ac.th/site/register

 

3. กรอกข้อมูลการชำระเงิน 
https://spfin.ru.ac.th/application/admission/cufst/mainaddcufst.php

 

4. เข้าระบบเพื่อยืนยันผลการชำระเงิน
https://cufst2023.ru.ac.th/user/login

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ไม่ต้องทำในขั้นตอนที่ 3 และ 4