ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขบทความของผู้นำเสนอ

 

สำหรับผู้นำเสนอบทความ สามารถตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ตามเอกสารที่แนบมานี้